Słowo na niedziele

Drukuj
Utworzono: sobota, 30, maj 2020 22:35

Słowo na niedzielę 31.05.2020r.   

 Niedziela Zesłania  Ducha Świętego 

  ·        Dz  2,  1 -11

   ·        Ps   104

   ·        1 Kor 12, 3b-7. 12-13

   ·        J   20, 19-23            

 Największy dar 

Największy dar Zmartwychwstałego dla wierzących to Duch Święty. To On zrodził Kościół pod krzyżem i w Wieczerniku. To On przemienił zalęknionych i wycofanych apostołów w odważnych i niezłomnych głosicieli Ewangelii i świadków gotowych zapłacić życiem za prawdę, którą głoszą. To On dziś czyni nas uczestnikami posłania Jezusa, ludźmi misji. To On odpuszcza nam grzechy i leczy zranione serca. To On jest źródłem miłości w naszych sercach! My także jesteśmy zaproszeni, aby wyjść z Wieczernika, iść wszędzie i świadczyć o miłości, którą otrzymaliśmy od Ojca, Syna i Ducha Świętego.